Huurprijzen

Huurprijzen

De huurprijzen zijn afhankelijk van de appartement- en balkongrootte.

Buitenruimte en binnenruimte
Naast de huurprijs wordt een voorschot in rekening gebracht voor de woonservice. De woonservicekosten worden na een jaar afgerekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Zorg en dienstverlening
De kosten voor zorg en dienstverlening worden jaarlijks van te voren vastgesteld. Hieronder vallen o.a. de kosten die samenhangen met het alarmeringssysteem, de alarmopvolging, hulp in geval van calamiteiten of ongevallen en bemiddeling t.b.v. structureel te verlenen hulp.